Aanvulling van de NAP op de stellingen van het kieskompas

Aanvulling op het kieskompas

 

NAP logoIn de gemeente Albrandswaard moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Dit is een item wat op de agenda staat in Den Haag en waar je als gemeente slechts het landelijke beleid in kan volgen zodra dit werkelijkheid wordt. Indien Den Haag hiertoe besluit gereguleerde wietteelt toe te staan dan zal de NAP hierin mee gaan.

In Albrandswaard mogen windmolens komen

Nee. Wat de NAP betreft mogen windmolens geen inbreuk plegen op het leefklimaat en de gezondheid van onze inwoners. Plaatsing te dicht bij woonwijken is wat ons betreft niet goed.

 

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving*

Een verplichte tegenprestatie werkt vaak averechts. Mensen die onverhoopt in de bijstand komen zijn meer gebaat bij een fatsoenlijke begeleiding naar de arbeidsmarkt, laten we hier aan werken. Vrijwilligerswerk is weggelegd voor iedereen en wordt binnen onze gemeentegrenzen ook door velen enthousiast uitgevoerd.

Op alle rotondes in Albrandswaard moeten fietsers voorrang krijgen op auto’s

Binnen de bebouwde kom hebben fietsers voorrang en buiten de bebouwde kom hebben auto’s voorrang, dit is in meerdere gemeentes zo geregeld. De NAP is er geen voorstander van om dit aan te passen.

De gemeente moet meer statushouders opvangen dan door het Rijk is opgelegd

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest binnen onze gemeente op het gebied van sociale huurwoningen. Er zijn locaties in kaart gebracht en beoordeeld op hun haalbaarheid. Helaas is de discussie te vaak gegaan over de opvang van statushouders en niet over de daadwerkelijke oorzaak van de noodzaak om meer sociale woningbouw te realiseren.

De sociale woningbouw is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze jongeren ook een kans krijgen op een zelfstandige woonruimte binnen onze gemeentegrenzen en om ervoor te zorgen dat onze ouderen kunnen doorstromen naar een woning waar ze plezierig kunnen genieten van hun oude dag. Dat Albrandswaard net als alle andere gemeentes in Nederland ook een opgave heeft om statushouders op te vangen is een taak die opgelegd wordt door het rijk. Voor de gemeente is er de verplichting om hier invulling aan te geven maar wat de NAP betreft vangen we niet meer statushouders op dan dat het rijk als opgave heeft gegeven en willen we oog houden voor leefbaarheid.