Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Alles kan in Albrandswaard

Alles kan in Albrandswaard

Jacqueline de Leeuwe

Oktober 2013

 

Het AD/RD schreef tussen april en augustus 2013 verschillende artikelen over beschuldigingen aan het adres van Bert Euser als wethouder CAI. In september leek het erop dat alle partijen in de gemeenteraad van Albrandswaard een onderzoek wilden naar mogelijke belangenverstrengeling. Tijdens de gemeenteraad van 16 september 2013 diende de NAP samen met VVD en CU-SGP een voorstel in voor een integriteitsonderzoek. We hadden de onderzoeksvraag zo zorgvuldig mogelijk geformuleerd om het onderzoek zo goed mogelijk af te bakenen zonder de betrokkenen al bij voorbaat te schaden.

 

In de gemeenteraad kwamen de fracties van EVA, PvdA en CDA met een amendement dat niets van ons voorstel over liet: alle beslispunten waren vervangen en het onderzoek zou sterk worden beperkt in tijd, geld en reikwijdte. Als een coalitie ingrijpt in zo’n onderzoek kan dat makkelijk worden opgevat als het in bescherming nemen van de eigen wethouder. Dat geldt nog eens extra voor de eigen partij. In dit verband is het ook opmerkelijk dat Euser het dossier behield en gedurende het onderzoek nog steeds als locoburgemeester optreedt. Alles kan in Albrandswaard.

 

Het amendement van de coalitie kraakt aan alle kanten: het is slecht geschreven en onzorgvuldig geformuleerd. De zinnen lopen slecht en er wordt gevraagd om een onderzoek naar de schijn van belangenverstrengeling. Dat is idioot: na alle beschuldigingen in de pers is die schijn er overduidelijk, die hoeft niet onderzocht te worden. Het onderzoek dient te zijn naar de belangenverstrengeling zelf. Helaas hebben EVA, PvdA en CDA hun voorstel niet als zodanig ingediend maar als amendement, zodat VVD, NAP en CU-SGP als indieners staan genoemd in het raadsbesluit. Dat is irritant, ons voorstel is het niet. Ronduit schandalig is het feit dat het raadsbesluit een van de betrokkenen bij naam noemt. Hiermee daalt het niveau van het raadsbesluit tot dat van een roddelblaadje. Dat zou niet moeten kunnen in Albrandswaard.

 

De inhoud van het raadsbesluit en de inbreng van de woordvoerder van EVA in het debat van 16 september maken het er niet beter op. Het raadsbesluit gaat uit van een budget van € 10.000; voor dat bedrag gaat geen bureau aan het werk. De woordvoerder van EVA nam het in de vergadering alvast voor de wethouder op: wat Euser had gedaan was niet erg ‘want in Maassluis gebeurt het ook.’ Dat kan. Maar in Albrandswaard kan echt alles.

 

Zo werd de aanzet tot een integriteitsonderzoek aan alle kanten ondermijnd. Niet alleen kan dit het resultaat van het onderzoek compromitteren, het schaadt het aanzien van het gemeentebestuur en de integriteit van de raad. Ik kon en wilde geen onderdeel uitmaken van een gemeenteraad die op deze manier omgaat met integriteit. Daarom heb ik deze raadsvergadering verlaten. Alles lijkt hier te kunnen, maar sommige dingen gaan mij te ver.

Tags:

Beheerder

Beheerder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispambeveiliging * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Top