Wijkverpleegkundige terug voor een betere zorg en meer aandacht voor de cliënt.
Wijkverpleegkundige terug voor een betere zorg en meer aandacht voor de cliënt.

Wijkverpleegkundige terug voor een betere zorg en meer aandacht voor de cliënt.

Er is een toenemende behoefte te constateren naar wijkverpleegkundige. In het verleden zijn veel van deze banen door bezuinigingen geschrapt. Hierdoor is een grote achterstand ontstaan in de wijkverpleging.