Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Albrandswaard koopt geen preferente aandelen anders dan bijna alle andere gemeenten in de regio. Dus Albrandswaard krijgt nooit bijbehorend vermogen, inkomsten en invloed. De koop van preferente aandelen Stedin is een eenmalige kans. Hans van der Graaf van de PvdA herinnert de wethouder in het debat aan de gemeentewet: de raad gaat over het budget en het college van B&W moet de raad volledig en tijdig informeren. Hier gaat de wethouder niet […]

In februari 2021 weigerde wethouder Heezen het parkeren van huurscooters te reguleren. In een motie vroegen we om parkeerplekken aan te wijzen en de kosten van berging te verhalen. Maar de wethouder wilde wachten op een evaluatie die de scooterverhuurders in maart zouden doen. Inmiddels is het juni, de overlast neemt toe en er is geen evaluatie. Zo’n scooter wordt goedkoop geproduceerd en goedkoop naar Nederland getransporteerd, en met slimme verf en […]

Top