Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen Albrandswaard. Een verbinding die steeds moeilijker te maken is omdat steeds vaker geluisterd wordt naar de mensen die het hardste roepen en makkelijk punten willen scoren. Veel andere inwoners worden daardoor niet gehoord of hun mening wordt ondergesneeuwd.

Er is een toenemende behoefte te constateren naar wijkverpleegkundige. In het verleden zijn veel van deze banen door bezuinigingen geschrapt. Hierdoor is een grote achterstand ontstaan in de wijkverpleging.

De wet WMO is voor velen van u niet meer dan een afkorting, het staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Weet u nu waar het over gaat, vaak niet. Deze wet staat voor de vele onderwerpen die verband houden met ondersteuning in de zorg.

Top