Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Woningbouw Antes Poortugaal Ruim anderhalf jaar geleden is Antes Delta begonnen met het ontwikkelen van plannen om een nieuwe woonwijk ( 450 woningen ) op het terrein van Antes in Poortugaal te realiseren, en deze plannen zijn al vergevorderd. Het college van B&W gaf begin dit jaar, als beantwoording op vragen van de NAP over dit onderwerp, aan dat het ging om “prille plannen” en dat er nog van alles onderzocht moest […]

Top