Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Wijkverpleegkundige terug voor een betere zorg en meer aandacht voor de cliënt.

Wijkverpleegkundige in Albrandswaard

Er is een toenemende behoefte te constateren naar wijkverpleegkundige. In het verleden zijn veel van deze banen door bezuinigingen geschrapt. Hierdoor is een grote achterstand ontstaan in de wijkverpleging. De noodzaak is groter dan ooit door genoemde bezuinigingen en de oplopende vraag naar zorg aan huis. We willen allemaal zolang mogelijk thuis blijven wonen. Verzorgende en wijkverpleegkundigen doen uitsluitend medische handelingen. Door zorgaanbieders wordt in toenemende geconstateerd dat veel ouderen tussen wal en schip raken omdat ze niet gezien en bezocht worden. Eenzaamheid en beginnende dementie worden niet vroegtijdig gesignaleerd. Veel ouderen weten ook gewoon de weg niet voor hun hulpvraag. Deze mensen moeten we uit hun isolement halen. Dit kan door letterlijk achter de deur van ouderen te komen. De NAP wil door de gemeente een sociale kaart laten opzetten met als doel vroegtijdige signalering en verwijzing voor hun hulpvragen. Er kan veel worden bereikt met het opzetten van een buurthuis. Wij maken ons hard om deze activiteiten van de grond te krijgen en in onze drie kernen te verwezenlijken.

Joop Grootenhuijs

Joop

Top