Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Klein pad, grote verwarring

Is het Kapelpad in Poortugaal nu wel of geen openbare ruimte; daar ging het afgelopen maandagavond over tijdens de raadsvergadering op het gemeentehuis van Albrandswaard. Oftewel hoe, zeg maar, het kleinste straatje van de gemeente tot de grootste verwarring kan leiden en zelfs tot een extra raadsvergadering.

door Hans de Bruyn

Richard Steger
Richard Steger (Fractie voorzitter)

Met name Richard Steger van de NAP legde wethouder Boender daarom met enkele vragen het vuur aan de schenen, hetgeen weer leidde tot een verwarrende discussie met onverwachte wendingen. Zo wilde wethouder Boender de vragen ‘behandelen’ tijdens een betoog. Daar stak Hans van der Graaf (PvdA) een stokje voor. ,,Dat is het niet het protocol”.

Albrandswaard – Het gaat hierbij om een geschil tussen Mons en Van den Berg. De eerste beschouwt het Kapelpad historisch gezien, al dertig jaar, als openbare ruimte en Van den Berg ziet het pad, met ondersteuning van de gemeente, als privébezit met het recht op overpad. In ieder geval komt het pad niet voor op de gemeentelijke wegenlegger en staat het ook niet voor onderhoud in het bestek van de gemeente. Onderhoud dat overigens, vreemd genoeg, wel wordt uitgevoerd. Daarnaast ligt er een rechterlijke uitspraak die de gemeente maant om een besluit te nemen. Een besluit naar aanleiding van de bezwaren van Mons. Daar had de gemeente zes maanden voor; een termijn die deze week met twee maanden is overschreden.

Mario Bianchi van de VVD stelde voor om een stemming te houden zodat de wethouder zijn betoog toch kon doen. Dat voorstel kreeg een meerderheid en toen greep Frans van Zaalen (Christenunie/SGP) in. ,,Dit is het vragen-halfuurtje; dit kan echt niet. Zo wordt de democratie monddood gemaakt.” Vervolgens vroeg Steger een schorsing aan om in overleg te gaan met het presidium. Daar voelde de VVD niets voor maar de burgemeester honoreerde dit wel. Uiteindelijk werd na de schorsing besloten om deze discussie, inclusief alle daarbij horende informatie, op 13 januari tijdens een extra raadsvergadering over te doen.

Bron: de Botlek

Richard Steger

Richard

Top