Poll

De Nieuwe Albrandswaardse Partij is druk bezig met het opstellen van haar verkiezings- programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ons programma bestaat nu uit een vijftal hoofdthema’s. Deze thema’s willen we samen met u verder uitwerken tot een gewogen en veelzijdig programma. Het is van groot belang dat we dadelijk een verkiezingsprogramma hebben waar u zich in herkent en ons bij de verkiezingen uw stem toevertrouwd. Het moet gaan over zaken die we in onze gemeente Albrandswaard met elkaar delen.

Onderwerpen die wij belangrijk vinden, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hier moet op verschillende deelgebieden meer aandacht aan worden besteed. De natuur, onze directe leefomgeving waar we beter voor kunnen zorgen. Veiligheid op straat een breed begrip waar ieder van ons een eigen gevoel bij heeft. Het gebruik van de openbare ruimte zoals parkeren, woningbouw, meer winkels, minder zwerfafval. Inwoners met elkaar verbinden, door het stimuleren van deelname aan sport en andere verenigingen voor jong en oud. De NAP wil dat iedereen zich thuis voelt in ons mooie Albrandswaard.

We willen natuurlijk weten wat u vindt en hebben per thema een poll opgesteld. Ons vriendelijke verzoek is geef uw mening. De uitkomsten kunnen we opnemen in ons programma.

De polls zijn:

 • Een duurzame gemeente.

  Zorgvuldig en verstandig omgaan met energie. Afval op een goede manier verwerken.
  Meer energie halen uit natuurlijke bronnen.
  Het milieu minder belasten. Het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen stimuleren.
  Dit zijn een paar van de onderwerpen waar
  je aan kunt denken bij duurzaam. In de poll staan er nog meer.

  Albrandswaard sociaal en verbonden.

  Dat is het al en kan nog beter.
  Zorg er voor dat nieuwe inwoners zich thuis gaan voelen. Gemeentezaken dichter bij de inwoners brengen.
  Inwoners zijn ambassadeurs van hun wijk, laat ze meedenken over veranderingen. Maak sporten voor al onze kinderen mogelijk.
  Sportende kinderen zijn blije kinderen.

  Een zorgzame gemeente.

  Biedt gemakkelijke toegang tot voorzieningen. Staat voor het bevorderen van contact tussen jong en oud. Nadenken over en waar nodig het verbeteren van de dienstverlening in de ruime zin van het woord.
  Bevorderen van veiligheid in het verkeer. Sociale woningbouw stimuleren. In de poll staan nog wat andere onderwerpen.

  Een groene gemeente.

  Veel groen is goed voor het leefklimaat van ons allemaal. Verstandig omgaan met dat groen door het goed te onderhouden. Regelmatig groenonderhoud is goedkoper en maakt ook dat het groen langer meegaat. Verstening maakt de omgeving saai en kleurloos.