Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wat is dat?

De wet WMO is voor velen van u niet meer dan een afkorting, het staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Weet u nu waar het over gaat, vaak niet. Deze wet staat voor de vele onderwerpen die verband houden met ondersteuning in de zorg. Door veel onduidelijkheid over wat de praktische toepassing van de wet is blijven beschikbare gelden op de plank liggen. Wij weten ondertussen dat in een aantal gevallen deze wet meer pijn doet dan verlichting geeft. Hier gaan we concrete actie op ondernemen. We gaan er voor zorgen dat de gelden worden besteed aan en voor de inwoners die er gebruik van willen maken en er recht op hebben. Geen lange procedures en vervolgens een afwijzing van de hulpvraag met een onduidelijke toelichting over het waarom van de afwijzing. Nee dat vinden we niet acceptabel, eerlijk, duidelijk, transparant dat is wat we vragen.

Joop Grootenhuijs

Joop

Top