Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Woningen Antes een stap dichterbij

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2020 is het ondenkbare gebeurd…… de direct omwonenden van Antes worden genegeerd door het college en de fracties van VVD, CDA, Stem Lokaal en Leefbaar Albrandswaard.

In februari van dit jaar zijn we begonnen met het stellen van schriftelijke en mondelinge vragen over de plannen van Antes om een woonwijk (ongeveer 450 woningen) te realiseren op het terrein van Antes in Poortugaal.

Stem Lokaal schreef er zelfs een artikel over “het spook van Antes” waarin de NAP beschuldigd werd van het uiten van valse beschuldigingen, echter bleken we het bij het juiste eind te hebben. Stem lokaal en Leefbaar Albrandswaard claimen lokale partijen te zijn met een diepgeworteld contact met de inwoners van Albrandswaard en altijd begaan te zijn met hun belangen. Echter tijdens de raadsvergaderingen laten ze een ander geluid horen.

Het is natuurlijk ronduit ridicuul dat je zo met de belangen van onze inwoners omgaat. Het lijkt erop dat ze geen waarde hechten aan de beloftes die ze gedaan hebben bij de verkiezingen in 2018 nu ze onderdeel zijn van de coalitie.

Stem lokaal vergeet haar verkiezingsbeloftes en staat nu vooraan om de polders vol te bouwen en vind veiligheid van ondergeschikt belang. Leefbaar Albrandswaard maakt het nog bonter door de uitspraken van fractievoorzitter Ton Vuik;

  • “ik woon zelf in de wijk en ervaar geen overlast”
  • “ik spreek veel mensen maar hoor nooit klachten”
  • “ de omwonenden wisten waar ze zijn gaan wonen”

Nu het einde van het jaar 2020 daar is worden we geconfronteerd met een haastig opgesteld rapport waarin aangegeven wordt dat er veel gegronde bezwaren zijn tegen de woningbouw op de locatie van Antes op het gebied van veiligheid, verkeersveiligheid en haalbaarheid en dat eerder de plannen voor een uitbreiding van zorg onderzocht moet worden. Dit rapport legt de coalitie echter naast zich neer om op advies van het college een intentieovereenkomst te tekenen om de woningbouw, verkeersveilig- heid en veiligheid in het algemeen verder te onderzoeken, helaas is voor de NAP allang duidelijk wat hiervan de uitkomst zal zijn.

Antes de lusten, de gemeente de kosten en de inwoners de lasten. Zoals zo vaak gebeurd in deze gemeente hebben de inwoners het nakijken. Men wordt voor de formaliteit uitgenodigd om mee te praten maar dat blijkt achteraf schone schijn er wordt simpelweg niet geluisterd door dit college en de 12 coalitiezetels in de gemeenteraad, het is alleen maar om aan te geven dat er overleg is gevoerd met de omwonenden. We kunnen deze  bewonersparticipatie toevoegen aan een lange lijst met dossiers waarin de belangen van omwonenden/inwoners  verre van behartigd zijn.

Albrandswaard zit met een woningbouwopgave, een opgave die veroorzaakt is door het jarenlang bouwen van dure woningen conform de wensen van ontwikkelaars en het negeren van de woningbehoefte die er werkelijk is in Albrandswaard. Een woningbouwopgave die tevens veroorzaakt is door een voormalig wethouder in Rotterdam die ervoor gezorgd heeft dat er vele duizenden sociale woningen in Rotterdam gesloopt worden en van mening was dat de regio het gemis aan sociale woningen maar moest compenseren. Diezelfde voormalig wethouder van Rotterdam is door Leefbaar Albrandswaard naar onze gemeente gehaald, na het aftreden van wethouder Bas Boender, om hier interim wethouder ruimtelijke ordening te zijn. Hier werd hij geconfronteerd met zijn Rotterdams beleid en zoekt nu naarstig naar een uitweg uit de ellende die hij veroorzaakt heeft bij de provincie. Het volbouwen van polders wordt hierbij niet geschuwd als ook het beschamen van de belangen van onze inwoners.

Tags: , ,

Richard Steger

Richard

Top