Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard.

Verdeeld over verschillende fases is er sinds 1999 gewerkt aan de revitalisering van het centrum van Poortugaal. Er rest nog één deelplan, de Emmastraat. Om de realisatie van deze laatste fase mogelijk te maken, ligt er inmiddels een bestemmingsplan. Gisteren werd dat besproken in de commissie Ruimte. Op maandag 4 maart komt het onderwerp als bespreekstuk terug op de agenda van de gemeenteraad. Wethouder Bas Boender: “Het is goed voor ...
Lees meer
Diverse bewoners in het poldergebied aan de Rand van Rhoon maken zich grote zorgen over het omklappen van de sportvelden naar de andere kant van de Omloopseweg. Zij zijn dan ook een actie gestart tegen deze plannen van de gemeente. Zij schrijven in een email aan alle bewoners aan de Rand van Rhoon: ‘De politieke besluitvorming hierover zal de komende weken al plaats vinden. Er is dus maar heel weinig ...
Lees meer
Er is een toenemende behoefte te constateren naar wijkverpleegkundige. In het verleden zijn veel van deze banen door bezuinigingen geschrapt. Hierdoor is een grote achterstand ontstaan in de wijkverpleging ...
Lees meer