Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Mondelinge vragen voor de raad van 13 januari 2020 Onderwerp: Kapelpad. Opsteller: R.A. steger. Datum: 20 december 2019 Graag overhandiging van het onderzoeksrapport/BBV van de afdeling Vergunningen uit 2017 dat leidde tot de conclusie dat het pad niet openbaar zou zijn. Wat is de reden dat mondelinge vragen beantwoord worden d.m.v. een Rib? Waarom krijgt de raad nog zoveel extra informatie zo kort, 4 uur, voor de geplande besluitvorming? Hoe kan het […]

Richard Steger – Het Kapelpad in Poortugaal is een historisch pad dat al sinds jaar en dag voor eenieder toegankelijk is om van de Achterweg naar de Dorpsstraat en terug te komen. De oude kapel is een paar jaar verkocht en inmiddels heeft de nieuwe eigenaar het pad afgesloten voor de bezoekers van het centrum van Poortugaal. Het college van B&W wil nu het Kapelpad “onttrekken aan de openbaarheid” kortom de eigenaar […]

Is het Kapelpad in Poortugaal nu wel of geen openbare ruimte; daar ging het afgelopen maandagavond over tijdens de raadsvergadering op het gemeentehuis van Albrandswaard. Oftewel hoe, zeg maar, het kleinste straatje van de gemeente tot de grootste verwarring kan leiden en zelfs tot een extra raadsvergadering.

Verdeeld over verschillende fases is er sinds 1999 gewerkt aan de revitalisering van het centrum van Poortugaal. Er rest nog één deelplan, de Emmastraat. Om de realisatie van deze laatste fase mogelijk te maken, ligt er inmiddels een bestemmingsplan. Gisteren werd dat besproken in de commissie Ruimte. Op maandag 4 maart komt het onderwerp als bespreekstuk terug op de agenda van de gemeenteraad. Wethouder Bas Boender: “Het is goed voor Poortugaal dat […]

Top