Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Door de decentralisatie van zorgtaken krijgt de gemeente steeds meer en steeds gevoeliger informatie van mensen in handen. Uit onderzoek van de inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegen-heid) blijkt dat 83% van de gemeenten de beveiliging van per- soonsgegevens niet op orde heeft. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een onderzoek aangekondigd. Ook in Albrandswaard maken we ons zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met personlijke gegevens. De NAP heeft meerdere […]

Motie van de NAP om de aanleg van kunstgrasvelden een jaar te vervroegen. Bron: de Schakel 20151105

Onze nieuwsbrief van november 2015.  

Nog altijd is het onduidelijk welke nieuwe coalitie er komt. Bron: de Botlek 2 20151028

Top