Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

In de digitale begroting is alles snel en makkelijk terug te vinden, bijvoorbeeld op onderwerp of per  portefeuillehouder. En als u geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp of activiteit, dan kunt u zich hierop abonneren. Op die manier beschikt u steeds over de meest actuele stand van zaken. Verder vindt ons college het belangrijk dat inwoners, instellingen en bedrijven meedenken, meepraten en meebeslissen; ook als het gaat om de financiën. Met de mogelijkheden […]

Top