Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Op 3 oktober 2015 was er door ARK Natuurontwikkeling, de overdracht van een stukje grond aan de gemeente Albrandswaard. Het ging daarbij om parkeervakken die symbolisch werden overgedragen aan wethouder Marco Goedknegt. Het natuurgebied aan de rand van de Koedood ligt in het midden van de Blauwe en Groene Verbinding en aan het begin van het begrazingsgebied van Schotse Hooglanders. Volgens ARK komen er steeds meer planten en dieren in het gebied […]

Top