Geen sportvelden in onze prachtige polders

Diverse bewoners in het poldergebied aan de Rand van Rhoon maken zich grote zorgen over het omklappen van de sportvelden naar de andere kant van de Omloopseweg. Zij zijn dan ook een actie gestart tegen deze plannen van de gemeente. Zij schrijven in een email aan alle bewoners aan de Rand van Rhoon: ‘De politieke besluitvorming hierover zal de komende weken al plaats vinden. Er is dus maar heel weinig tijd om in actie te komen! Wij moeten onze stem laten horen!’

De leden van het bewonerscomité roepen alle betrokkenen dan ook om een brief te sturen naar de leden van de gemeenteraad. In de brief leggen zij onder meer uit waarom volgens hen de Rand van Rhoon geen geschikte locatie is voor voetbalvelden.
‘Het karakter van het dorp Rhoon is groen. Dit moet behouden blijven. Deze prachtige polders met akkerbouw worden steeds zeldzamer in de Randstad; wat er nog bestaat moeten we dan ook koesteren. De Rand van Rhoon is mede van belang voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Natuur is een gebied van rust en stilte. ’s Avonds is het daar donker. Voetbalvelden geven veel overlast en verstoren de natuur. Geluidsoverlast tot laat in de avond, verkeersoverlast (ook parkeeroverlast) en kunstlicht (in de avond) vallen niet te rijmen met het karakter van deze fraaie polders.’

Wat vinden de opstellers van de brief wel een geschikte locatie voor de voetbalvelden?
‘Een goede locatie voor de te verplaatsen sportvelden is de polder Albrandswaard. Het Sportpark Albrandswaard, waar alle sportverenigingen gecombineerd zouden kunnen worden, biedt vele voordelen. Sportpark Albrandswaard is zeer goed bereikbaar voor het verkeer (A-15, Groene Kruisweg) en gemakkelijk uit te breiden vanwege de reeds aanwezige sportvelden. Ook financieel is dit veruit de goedkoopste locatie, omdat er slechts één grondeigenaar is en er veel mogelijkheden zijn tot gebruik van dubbelfuncties zoals: toegangswegen, parkeren, bewegwijzering, gebruik van elkaars trainingsvelden, afstemming kantinefaciliteiten en clubhuizen. Wanneer alle sportverenigingen uit Rhoon en Poortugaal op termijn zouden verhuizen naar de polder Albrandswaard, komen er locaties vrij voor toekomstige woningbouw.’

Wat moet er volgens het bewonerscomité wel gebeuren met de Rand van Rhoon?
‘Er moet een visie worden ontwikkeld voor de Rand van Rhoon. Dus eerst een visie en dan pas bepalen wat er met de Rand van Rhoon wordt gedaan. Nu gebeurt dit andersom: eerst sportvelden neerleggen en dan pas een visie ontwikkelen. Dat is ad-hoc beleid. Deze prachtige polders kunnen maar één keer ingevuld (en hopelijk niet: verziekt) worden.
Het verzoek van de bewoners van de Rand van Rhoon is dan ook om een professionele landschapsarchitect een visie te laten maken. De bewoners willen hier graag bij betrokken worden. Wij staan open voor ontwikkeling naar een natuur- en recreatiegebied, zonder geluids- en verkeersoverlast. Geen sportvelden of grote bouwactiviteiten in de Rand van Rhoon!
Deze prachtige polders kunnen maar één keer ingevuld (en hopelijk niet: verziekt) worden. Het is in uw handen. Wees trots op ons groene dorp!’

Bron: Albrandswaards Dagblad