Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Slecht voor Albrandswaard Al jaren zijn er geruchten en verdachtmakingen over de verkoop van de gemeentelijke CAI. Deze bereikten afgelopen zomer een hoogtepunt na het verschijnen van artikelen in de pers over de bemoeienis van wethouder Euser van ‘Echt voor Albrandswaard’ met de aanleg van een concurrerend netwerk. Het werd hoog tijd voor een onderzoek. Op 13 januari 2014 werd de uitslag van dit onderzoek door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) openbaar. Hieruit komt […]

Top