Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Deze week bestaat de Nieuwe Albrandswaardse Partij twintig jaar. Het begon in 1993 met een actie tegen de bouwplannen voor de Kijvelanden, de polder tussen Poortugaal en de Oude Maas. De NAP heeft haar groene wortels nooit verloochend en zich altijd ingezet ter bescherming van het groene karakter van Albrandswaard. Een ongebonden lokale partij is ook nu nog hard nodig. De acties in het Buytenland laten zien dat er nog steeds plannen […]

Top