Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Albrandswaard koopt geen preferente aandelen Stedin

Anders dan bijna alle andere gemeenten in de regio koopt Albrandswaard geen preferente aandelen Stedin. Dus Albrandswaard krijgt nooit bijbehorend vermogen, inkomsten en invloed. Wethouder Marco Goedknegt bied excuus aan voor passeren gemeenteraad.

De koop van preferente aandelen Stedin is een eenmalige kans. Hans van der Graaf van de PvdA herinnert de wethouder in het debat aan de gemeentewet: de raad gaat over het budget en het college van B&W moet de raad volledig en tijdig informeren. Hier gaat de wethouder niet op in, ‘het college heeft besloten’. Het college heeft ook te laat en te weinig informatie gegeven aan de gemeenteraad. De coalitiefracties vinden het wel best. Als zij de wet niet handhaven, heeft geen wethouder er last van. De wethouder wil ‘het proces in de toekomst verbeteren’. Nogmaals: dit was een eenmalige kans. Hoe dan?

Door nu niet te kopen, ontneemt Albrandswaard toekomstige bestuurders invloed en zeggenschap.

Mochten er ooit nog capabele en ambitieuze wethouders komen, dan hebben die bij Stedin geen poot om op te staan. (Energiebeleid is in Albrandswaard sowieso een wassen neus. Een cadeaupakket voor ieder huishouden en verder precies niks.)

‘Die acht ton hadden we makkelijk kunnen dragen’ is overdreven. Maar de plotseling opgekomen spontaniteit waarmee B&W dure plannetjes vindt is wel heel toevallig. Plotsklaps en voor het eerst is men begaan met gezondheid. 1,5 jaar na begin pandemie zijn scholen ineens niet meer zelf verantwoordelijk voor luchtkwaliteit. Hoewel er geen stroom door de hoogspanningsleidingen gaat, moeten ze ineens onder de grond. In geen 100 jaar iets over gehoord maar nu urgent. Bijzonder voor een bestuurscultuur dat besluiten neemt onder verwijzing naar het coalitieakkoord: dit hadden we zo afgesproken in 2018. Er moeten nu ineens ook allerlei dingen die niet in 2018 zijn afgesproken en de redenen die we horen vinden we niet overtuigend.

Kortom: de argumenten komen vanuit de oppositie, de coalitie volgt de wethouder zonder een inhoudelijke verantwoording te geven of te vragen.

De wethouder verzaakt, excuseert zich en heeft ineens dure plannen die er eerder nooit waren. Een kat in het nauw, dit valt niet te verantwoorden.

De coalitie heeft geen geld over voor aandelen van Stedin met voordelen bieden voor de algehele financiële positie maar reserveert wel miljoenen voor het verplaatsen van anderhalve voetbalclub. In Albrandswaard ruikt het altijd weer naar vriendjespolitiek. Geen wonder dat we de hoogste lokale lasten hebben.

Tags: ,

Jacqueline de Leeuwe

Jacqueline

Top