Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Leerlingenvervoer moet efficiënter

Nap logo De NAP stelde in de raad van 9 maart 2015 mondelinge vragen over hartverscheurende toestanden in het leerlingenvervoer. De kinderen van 4 tot 18 jaar die hier gebruik van maken zijn vaak veel te lang onderweg.

De route begint doorgaans in Poortugaal en Rhoon en voert dan via Barendrecht en Ridderkerk naar de scholen. De ritten duren daarom onnodig lang. Een voorbeeld: een rit van Poortugaal naar Charlois kan ook in de spits in 15 minuten maar duurt met het leerlingenvervoer wel 1,5 uur. Deze soms jonge kinderen met een lichamelijke en/of psychische beperking brengen maandelijks meer dan 60 uur door in een taxibusje en maken dagen van 7 tot 16.30 uur. Het leerlingenvervoer is op deze manier eerder een belemmering dan een ondersteuning in hun ontwikkeling.Buitenspelen is er niet bij.

[DISPLAY_ACURAX_ICONS]

Ambtenaren en wethouder reageerden op een informatieavond over dit onderwerp formeel: het past binnen de verordening’ De NAP is voor een menselijker beleid. De extra reistijd voor dit groepsvervoer moet redelijk en billijk zijn en geen onnodige, extra belasting vormen voor deze jonge, kwetsbare kinderen. In antwoord op de vragen beloofde de wethouder iets te doen voor schrijnende gevallen. Wij zullen hem hieraan houden. De reistijd kan makkelijk omlaag door te kiezen voor andere routes.

 


Mondelinge vragen Leerlingenvervoer bij de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2015

Tijdens de Ontmoeting & Dialoog-avond van 16 februari hoorden we van ouders wat het kan betekenen voor een kind als het voor de gang naar school is aangewezen op het leerlingenvervoer van de gemeente Albrandswaard. Vaak gaat het goed maar voor sommige kinderen is de reis dagelijks een beproeving. De manier waarop de BAR het leerlingenvervoer regelt, pakt zeer onvoordeling uit voor kinderen uit Poortugaal en Rhoon. De routes van de schoolbusjes beginnen steevast in Poortugaal en Rhoon en lopen via Barendrecht en Ridderkerk naar de scholen.

Albrandswaardse kinderen zijn het langst onderweg en kinderen uit Ridderkerk het kortst, ook als de school dichtbij ligt, bijvoorbeeld in Charlois. Een enkele reis neemt voor sommigen 1,5 uur in beslag voor een rit die rechtstreeks niet langer hoeft te duren dan 15 minuten. Voor sommige kinderen is een dit dagelijkse kost. Het gaat hier om jonge, kwetsbare kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, voor wie een ongezond zware en lange reis en een onnodig lange schooldag een onaanvaardbare extra belasting zijn voor hun welbevinden en voor hun ontwikkeling.

Deze werkwijze is vanuit menselijk oogpunt onaanvaardbaar. Als wij verantwoordelijk zijn voor het vervoer van kwetsbare kinderen, moeten we ervoor zorgen dat dit hen niet schaadt. Het belang van het kind dient voorop te staan. Naast dit menselijk leed werd de fractie van de NAP onaangenaam getroffen door de formele reactie vanuit de gemeente: met de opmerking ´dit past binnen de verordening´ was de kous af. Bij de vaststelling van het beleid in 2013 waren er al twijfels over de lange reisduur van 1,5 uur. De toenmalige wethouder verzekerde de raad ervan dat dit alleen bij hoge uitzondering voor zou komen: sommige kinderen wonen ver van school en soms komt een schooltaxi in een file terecht. Dit lijkt nu vergeten en aan contractmanagement doet de BAR niet. De wethouder zegde op 9 maart toe zich te zullen bekommeren om de schrijnende gevallen. Dit is tot op vandaag niet gebeurd. De fractie van de NAP heeft daarom de volgende vragen:

1. Leerlingen uit Poortugaal en Rhoon zijn de dupe van de aanbesteding in BAR-verband, door de in Ridderkerk werkende ambtenaren. Kinderen uit Albrandswaard hebben een langere reistijd dan Riddkerkse kinderen. Heeft het college hier aandacht aan besteed in het proces van aanbesteding? Waarom wordt niet gestreefd naar een gemiddeld zo kort mogelijke extra reistijd? Met andere woorden: waarom is het niet zo dat de kinderen die het dichtst bij school wonen, het laatst worden opgepikt?

2. Klopt het dat er tussen de extreme gevallen kleuters (ontwikkelingsleeftijd) zijn die de dupe worden van deze aanbesteding? Is er door het college extra aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep kleine kinderen met een forse beperking?

3. Heeft het college inmiddels een oplossing aangeboden aan de ouders van de kinderen met een reistijd van meer dan twee uur per dag die daaronder lijden? Kan de wethouder ervoor zorgen dat vanaf nu de meest logische route wordt gekozen, waardoor zoveel mogelijk kinderen een zo kort mogelijke reistijd genieten en een reistijd van 1,5 uur alleen nog bij uitzondering voorkomt?

4. De agendacommissie is voornemens dit onderwerp te agenderen in juni 2015. Komt het college dan met een raadsvoorstel waarin (indien nog nodig)

  • a. afspraken worden gemaakt voor het lopende contract met de vervoerder tot 2017 en
  • b. met voorstellen voor een structureel andere benadering van het leerlingenvervoer? De gebruikers hebben al veel constructieve en innovatieve ideeën opgeworpen. Ideeën die ook nog eens recht doen aan de participatiegedachte en de focus op eigen kracht, naast de formele plicht van de gemeente om voor het vervoer van deze kwetsbare groep zorg te dragen.

5. Zijn er meer beleidsvelden waarbij inwoners van Albrandswaard stelselmatig slechter af zijn dan inwoners van Barendrecht of Ridderkerk door de aanbesteding door de BAR-organisatie? Hoe komt het college op voor de belangen van Albrandswaarders?

Downloaden

Tags: , , , ,

Beheerder

Beheerder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Antispambeveiliging * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Top