Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Politiek test elektrisch rijden

DSC820_28Dec2014_jb‘Masterclass duurzaamheid leidt tot het testen van het elektrisch rijden’

Op dinsdag 16 december 2014 was er voor de gemeenteraad van Albrandswaard een Masterclass duurzaamheid in de openbare ruimte georganiseerd. Deze Masterclass vond plaats op de RDM-campus bij het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo). Dit is een onafhankelijk kenniscentrum waar alle mogelijke vormen van duurzaam bouwen onder de aandacht wordt gebracht. De Masterclass werd vervolgd met een presentatie over wat de gemeente Albrandswaard kan doen aan duurzaamheid. Hierbij kunt u denken aan duurzame straatverlichting (LED) en elektrisch autorijden. Om daar een goed beeld bij te krijgen werd aan de aanwezige politieke partijen gevraagd deel te nemen aan een praktijkuitdaging. Namelijk het testen van hoe het is om elektrisch te rijden in Albrandswaard. Speciaal hiervoor stelde de stadsregio Rotterdam vier auto’s en drie scooters ter beschikking zodat gemeenteraadsleden en burgerraadsleden kunnen ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Wellicht heeft u de elektrische auto’s van Roteb Lease al in de gemeente rond zien rijden of heeft u er mee te maken (gehad) dat er in eens een elektrische auto aan ‘uw’ oplaadpaal stond. Dit zijn de auto’s waarin de vier testrijders Frans van Zaalen (CU/SGP), Aad Niehot (OPA), Johan Boonstoppel (NAP) en Jolanda Ram (VVD) rond mogen rijden om te ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Op 28 december kwamen zij bij elkaar om hun ervaringen over de aan hen beschikbaar gestelde auto met elkaar te delen. Over een ding zijn alle vier de bestuurders het eens, een elektrische auto rijdt heerlijk, is stil, en is goed voor het milieu. De bestuurders nemen u mee in hun ervaringen met het testrijden.

ChristenUnie/SGP: Wij zijn groot voorstander van duurzame initiatieven en gezond rentmeesterschap

Frans van Zaalen (gemeenteraadslid ChristenUnie/SGP) heeft een Opel Ampera mee gekregen om te testen. “Ik vind het leuk dat ik mee mag doen aan dit project, juist omdat de ChristenUnie staat voor duurzame ontwikkelingen. Elektrisch rijden zien wij als positieve toekomstontwikkelingen waaraan wij graag deelnemen.

Het beeld dat ik er vooraf van had was dat het (extreem) zware en logge auto’s zijn, met weinig ruimte door de accu’s die erin verwerkt zijn. Ik kan nu zeggen dat ik aangenaam verrast ben door het rijden in de Opel Ampera. Hoewel achterin de bank is vervangen om ruimte te maken voor de batterij, voelt het niet alsof er veel is ingeleverd is op het gebied van ruimte. Er is voldoende kofferruimte om op zaterdag los te gaan in de supermarkt. Qua rijgedrag is het echt uniek! Het voelt als het rijden in een luxe trolleybus (elektrische bus) het enige wat je hoort zijn de wielen die contact maken met het wegdek maar de auto hoor je in zijn geheel niet. Deze auto is geheel automatisch en het doorschakelen verloopt echt snel en vlot, en dat had ik echt niet verwacht. Het rijden in de Opel voelt bijna als een computeranimatie. Dat komt door alle ingebouwde knopjes en visuele effecten vanaf het moment dat je de auto start. Zittende in een grote leren stoel en totaal geen geluid van de motor, rijdt het zeer relaxed en het voelt bijna surrealistisch aan. Bij een benzine of dieselauto anticipeer je toch op het geluid en de trillingen van de motor. Daarbij vergeleken is deze auto zo extreem stil, dat het echt een gevaar op de weg is voor de overige weggebruikers. Mensen horen geen auto aankomen. Wat ook wennen is het opladen van de auto. Elke keer moet je de auto opladen en natuurlijk is dat ook een vorm van gewenning. Je moet het geluk hebben dat er een paal in de buurt is, dat beperkt je bewegingsvrijheid. Als je er een gevonden hebt wordt deze nu nog vaak gebruikt als privé parkeerplaats. Hier moet echt duidelijk beleid over komen, mede omdat het vaak ten koste gaat van de reguliere parkeerplekken op drukke locaties.

Fotosessie_1_jb (2)

Creëer juist meer oplaadplekken waardoor de noodzaak verdwijnt om juist die ene plek zoals het nu is vrij te houden. Zie het als de ouderwetse parkeermeters, maar dan voor het opladen. Zo kan iedereen, elektrisch of traditioneel, gebruik maken van de parkeerplaatsen zonder dat het gevolgd heeft voor de parkeerdrukte.” De volgende auto van Frans zou wel eens een elektrische auto kunnen zijn. “Alleen de uitrol van de palen moet dan wel verhoogd zijn, en de aanschafprijs van de auto moet drastisch naar beneden. Tevens hecht ik waarde aan vijf volwaardige zitplekken in de auto daar waar de Opel Ampera er nu vier heeft, en dat is erg lastig hoor met een gezin met drie dochters.

De ChristenUnie SGP is groot voorstander van duurzame initiatieven en gezond rentmeesterschap. Wij zullen dit soort projecten dan ook blijven aanmoedigen.”

OPA: Tanken met een snoer, voor schoner vervoer!

Ook de beweging Ouderen Politiek Actief (OPA) uit Albrandswaard heeft mogen ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Aad Niehot, burgerraadslid OPA, heeft de eer om de Renault Kangoo te testen. “Ik doe mee aan dit project, omdat ik duurzaamheid heel belangrijk vind”, aldus Aad Niehot. “Het beeld dat ik vooraf van elektrisch rijden had, is dat het nog veel beperkingen heeft. Dit beeld is tijdens het testrijden bevestigd. De belangrijkste beperking die ik in deze periode heb ervaren is vooral de kleine actieradius van de Kangoo. De auto kan namelijk maximaal ongeveer 75 kilometer rijden. Dat is natuurlijk niet heel veel. Het testrijden in een elektrische auto heeft mij ook positieve ervaringen laten zien. De meeste belangrijke is dat dit soort auto’s veel minder trillingen in de auto heeft. Dat is vooral goed merkbaar voor mensen met gewrichtsproblemen. Een minder positieve ervaring is echter de lange oplaadtijd die de auto nodig heeft en daarnaast het feit dat er (nog) te weinig oplaadpunten beschikbaar zijn. Mijn conclusie is dan ook dat het voor mij alleen mogelijk zou zijn dat mijn volgende auto een elektrische auto is, als er meer oplaadpunten zouden zijn.”

NAP: Laat het bij deze test niet blijven, samen testen schept een band

Fotosessie_jb (2)

Johan Boonstoppel (burgerraadslid NAP) reed in de afgelopen weken in een Nissan Leaf. “Onze partij gaat voor groen, alles wat aan een beter milieu kan bijdragen onderzoeken en stimuleren wij graag”, aldus Johan. Het beeld dat hij van elektrisch rijden had voordat hij meedeed aan het project was dat er een beperkte actieradius is en een lange oplaadtijd. Dit beeld is tijdens het testen ook bevestigd. “Het is een genot om in deze auto te rijden. Hij is geruisloos, heeft een snelle acceleratie, er zijn geen schakelmomenten en de auto kent veel minder schokken en trillen dan een “gewone” auto. Maar ook zijn er enkele aandachtspunten te noemen zoals het feit dat de af te leggen afstand teveel afhankelijk van externe factoren is. Bij het ontbreken van motorgeluid reed ik al gauw te snel. De kilometerindicatie geeft geen zekerheid, op een werkelijk afgelegde afstand van bijvoorbeeld 10 km kan de teller een veelvoud van het tegoed aftrekken.” Heeft dit project ertoe geleid dat uw volgende auto weleens een elektrische auto zou kunnen worden? “De bezwaren die ik heb ervaren tijdens het testrijden zijn voor mij een reden om zelf op dit moment geen elektrische auto aan te willen schaffen. Een mogelijk alternatief zou voor mij waarschijnlijk een auto die rijdt op waterstof kunnen zijn, maar helaas zijn er nog te weinig waterstof stations om dit te kunnen doen. Misschien is dat een leuk volgend project in het kader van het testen van duurzaamheid.” Tot slot voegt Johan nog toe dat wat hem betreft het niet bij deze test zou hoeven te blijven, want samen testen schept een band. “We moeten met elkaar zorgen voor onder andere minder uitstoot van CO2. Mocht u hierover met ons van gedachten willen wisselen laat het dan vooral weten via twitter: @MPAlbrandswaard!”

VVD: Beleid rondom elektrisch rijden nog niet vergenoeg ontwikkeld

Als laatste vertelt Jolanda Ram (gemeenteraadslid VVD) ons haar. Zij kreeg een Nissan Leaf mee naar huis om te ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Waarom doe je mee aan dit project? “Tijdens de begrotingsbehandeling op in november heeft de VVD een motie ingediend om beleid te ontwikkelen over het plaatsen van oplaadpalen op openbare parkeerplaatsen in Albrandswaard. Op deze manier willen wij voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan palen, waardoor de parkeerdruk in onze wijken toeneemt. Dit project geeft ons de kans om te ervaren hoe het is om een elektrisch te rijden. Het beeld dat ik vooraf had van elektrisch rijden is dat je niet erg ver komt met een elektrische auto en dat het onhandig kan zijn met het opladen van de auto. En dat bleek ook wel! De Nissan Leaf kan maximaal 140 kilometer rijden en heeft geen mogelijkheid om over te schakelen op benzine zoals de Opel Amerpa dat wel kan. Zoals Johan Boonstoppel (NAP) ook al zei de teller kan soms ineens veel sneller naar beneden gaan, waardoor je toch ongemakkelijk in de auto zit. Vervolgens is het hopen dat je het nog redt naar huis toe. Eenmaal thuisgekomen dan staat er vaak al een auto op de oplaadplaats, waardoor het niet mogelijk om de auto op te laden voor de volgende dag. Jolanda legt uit dat zij naast dat ze in de gemeente veel aanwezig is, ze dagelijks naar Den Haag moet op en neer moet rijden voor haar werk. “Als ik ’s avonds thuis kwam, was de auto bijna leeg en was de oplaadpaal bezet door een buurtgenoot. Ik heb dan de auto maar laten staan en ben toch met mijn eigen auto naar mijn werk gegaan. Voor iemand die dus veel buiten zijn of haar eigen gemeente moet zijn is een volledig elektrische auto dan ook op dit moment geen optie. Voor ons als gemeenteraad is er dus nog werk aan de winkel. Zoals door mijn voorgangers in dit artikel al is aangekaart is het elektrisch rijden alleen interessant als er meer oplaadpunten zijn. Maar als er meer oplaadpunten zijn, dan is er minder parkeergelegenheid voor niet-elektrische auto’s, en dit zorgt juist weer voor meer parkeerdruk. Daarom is het noodzaak dat we als gemeente beleid maken omtrent het aantal oplaadpalen dat is toegestaan in de gemeente, hoeveel parkeerplaatsen er maximaal gereserveerd mogen zijn voor elektrische auto’s en wie welke de kosten betaald voor het plaatsen van een oplaadpaal.” Jolanda benadrukt dat het goed is om te zoeken naar duurzame alternatieven, maar dat het elektrisch rijden op dit moment nog niet voor iedereen de oplossing is en dat er gezocht moet blijven worden naar andere goede alternatieven.

twitter_bew_jb

Testperiode nog niet afgelopen

Tot ongeveer de tweede week van januari mogen gemeenteraadsleden en burgerraadsleden in de auto’s testrijden. Mocht u iemand in een van de auto’s zien rijden, schroom dan niet om naar hun ervaringen te vragen of om hen te laten weten wat uw ervaringen zijn met elektrisch rijden. Via Twitter #SRelektrisch kunt u de ervaringen van de gemeente- en burgerraadsleden volgen.

Tags: , ,

Beheerder

Beheerder

Top