Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Deze week bestaat de Nieuwe Albrandswaardse Partij twintig jaar. Het begon in 1993 met een actie tegen de bouwplannen voor de Kijvelanden, de polder tussen Poortugaal en de Oude Maas. De NAP heeft haar groene wortels nooit verloochend en zich altijd ingezet ter bescherming van het groene karakter van Albrandswaard. Een ongebonden lokale partij is ook nu nog hard nodig. De acties in het Buytenland laten zien dat er nog steeds plannen […]

Alles kan in Albrandswaard Jacqueline de Leeuwe Oktober 2013   Het AD/RD schreef tussen april en augustus 2013 verschillende artikelen over beschuldigingen aan het adres van Bert Euser als wethouder CAI. In september leek het erop dat alle partijen in de gemeenteraad van Albrandswaard een onderzoek wilden naar mogelijke belangenverstrengeling. Tijdens de gemeenteraad van 16 september 2013 diende de NAP samen met VVD en CU-SGP een voorstel in voor een integriteitsonderzoek. We […]

Top