Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Uw kind kan straks weer veilig sporten!

Druk bezochte info avond van de NAP in de Brinkhoeve tegen de bouw van een nieuw Sportcomplex bij de Schroeder van der Kolklaan.  Op donderdag 9 april j.l. heeft de NAP een informatieve avond georganiseerd voor de bewoners van de Schroeder van der Kolklaan en de Albrandswaardsedijk met betrekking tot de voorgenomen bouw van een 2200m2 groot sportcomplex met korfbalvelden en parkeerplaatsen in de polder. Na een intensieve flyer actie om de […]

Het voornemen is aangekondigd op de gemeentepagina in de Schakel van 6 november 2014. Hier wordt gevraagd om een reactie, er is geen sluitingstermijn. De NAP is tegen het plan. Wij willen niet dat er in de polder gebouwd wordt. Bovendien is de nieuwe hal onnodig, veel te duur en ongeschikt voor schoolgym. Een voorbeeld van een reactie vindt u hier onder. Veel van deze bezwaren beginnen nu ook door te dringen […]

Overleg met omwonenden over de voorgenomen plannen om in de Polder Albrandswaard een sporthal te bouwen.  

Top