Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Plannen voor bouw sporthal in de polder

Knipsel  6 nov 2014Plan sporthal bovenaanzicht

Het voornemen is aangekondigd op de gemeentepagina in de Schakel van 6 november 2014. Hier wordt gevraagd om een reactie, er is geen sluitingstermijn.

De NAP is tegen het plan. Wij willen niet dat er in de polder gebouwd wordt. Bovendien is de nieuwe hal onnodig, veel te duur en ongeschikt voor schoolgym. Een voorbeeld van een reactie vindt u hier onder.

Veel van deze bezwaren beginnen nu ook door te dringen bij overige partijen en bij het college. Het plan wankelt, u kunt het het nodige zetje geven door te reageren. [DISPLAY_ACURAX_ICONS]


Aan de Gemeente Albrandswaard t.a.v. college van burgemeester en wethouders Postbus 1000 3160GA  RHOON   Reactie op bouwplan van sporthal in Polder Albrandswaard   Poortugaal/Rhoon, …………………………. (vul hier datum in)   Geacht college,   In de Schakel van donderdag 6 november staat dat u het bestemmingsplan wilt wijzigen om een sporthal te bouwen in de polder Albrandswaard. U vraagt om een reactie op uw plan. Hierbij laat ik u weten dat ik het niet eens ben met de bouw van een sporthal in Polder Albrandswaard omdat:   1     De polder moet groen blijven. De Albrandswaardse polders vormen een kwetsbaar, eeuwenoud cultuurlandschap. Dit mag niet worden verpest door het bouwen van grote gebouwen. Bij het Landschaps­ontwikkelings­plan Polder Albrandswaard zeiden inwoners en omwonenden dat we niet nog meer bebouwing willen. Als u naar luistert, bouwt u niet in de polder Albrandswaard!   2     Een sporthal brengt teveel verkeersbewegingen met zich mee.        Zo’n grote sporthal hoort niet vlak naast een woonwijk. De toegangswegen, de Schroeder van der Kolklaan en de Albrandswaardsedijk, zijn niet berekend op het te verkeer. Het brengt een onacceptabele drukte met zich mee voor ons en een gevaarlijke verkeerssituatie voor onze kinderen. Zij moeten zonder gevaar voor hun leven naar de groenstrook of de voetbal kunnen!   3     De oude sporthal voldoet nog prima.        Er is geen enkele reden waarom de oude sporthal weg moet. Hij staat op een prima plek, waar niemand er last van heeft en in de buurt van ov. Er is nooit bewezen dat deze hal niet meer goed is of te klein.Knap de oude hal op en verpest de polder niet!   4     We willen rust in de polder.        We hebben al genoeg lawaai en lichtoverlast van de voetbalverenigingen. Een nieuwe sporthal en ook nog eens verhuizen van de korfbal, brengt teveel drukte naar de polder!   5     We willen de groenstrook houden.        Langs de voetbalvelden ligt een waardevolle groenstrook. Deze geeft ons rust, een plek om te wandelen en voor onze kinderen om te spelen. Hij maakt onderdeel uit van de ecologische zone die de Oude Maas en de Johannapolder verbindt met het Valckesteynse Bos. We willen niet dat de groenstrook wordt aangetast voor verkeer of parkeerplaatsen!   6     De nieuwe sporthal is te duur. De gemeente heeft overal op bezuinigd, hoe kan er dan nog geld zijn voor het bouwen van een nieuwe sporthal? Dat geld kunnen we wel beter besteden. Het opknappen van de bestaande sporthal is veel goedkoper!   7     De nieuwe sporthal is niet geschikt voor schoolgym.        De nieuwe hal ligt te ver van de scholen vandaan. De schoolbesturen geven aan dat de kinderen er geen gebruik van zullen maken. Zij hebben recht op gym vlak bij school!   Kortom: we willen geen mega sporthal in de polder Albrandswaard!!! Hoogachtend,     Brief downloaden

Tags: , , , , ,

Beheerder

Beheerder

Top