Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Druk bezochte infoavond

voorlichtingDruk bezochte info avond van de NAP in de Brinkhoeve tegen de bouw van een nieuw Sportcomplex bij de Schroeder van der Kolklaan. 

Op donderdag 9 april j.l. heeft de NAP een informatieve avond georganiseerd voor de bewoners van de Schroeder van der Kolklaan en de Albrandswaardsedijk met betrekking tot de voorgenomen bouw van een 2200m2 groot sportcomplex met korfbalvelden en parkeerplaatsen in de polder. Na een intensieve flyer actie om de mensen bekend te laten worden met de plannen bleek de weerstand hiertegen erg groot.

Op verschillende gebieden werden er argumenten aangedragen om dit niet te laten gebeuren. Er werd zorg uitgesproken over de verkeerssituatie en intensiteit op de Albrandswaardsedijk, die volgens veel bewoners al overbelast is door verkeer van en naar het Delta Ziekenhuis, de busdienst, de kinderopvang en de groentenhandel van Polak.

De vergelijking met de voetbalverenigingen werd aangehaald waarbij een maximum van 5,5 m hoogte voor een sportkantine is bepaald. Duidelijk is dat dit complex aanzienlijk hoger gaat worden dan deze 5,5 meter.

Verder waren veel mensen bezorgd over het verdwijnen van weer een groot stuk groen, waaronder de groenstrook waar de NAP zich voor in gezet heeft in het verleden, de vogeltrekroutes en de aantasting van weer een stuk polderlandschap.

Er werden zorgen uitgesproken over het bedrag van 5,4 miljoen dat dit complex moest kosten en het exploitatietekort van 250.000 euro wat nu al dreigt te onstaan. Tevens werd heel duidelijk benoemd dat het sportcomplex zijn doel voorbij schiet. Dit omdat de Albrandswaardse scholen al hebben aangegeven dat de afstand van en naar dit nieuwe complex veel te ver zou zijn en te veel lestijd zou gaan kosten, zeker omdat alle andere gymvoorzieningen gesloten zouden gaan worden om het nieuwe complex te financieren.

Namens de NAP werd door Jacqueline de Leeuwe en Richard Steger een duidelijk alternatief aangegeven. De huidige faciliteiten voldoen, na een grondige renovatie, nog uitstekend. De staat waarin deze nu verkeren is veroorzaakt door achterstallig en uitgesteld onderhoud vanuit de gemeente en dat had nooit zo ver hoeven te komen. Ook werd duidelijk gemaakt dat het renoveren van bestaande faciliteiten veel goedkoper is dan alles afbreken en een nieuw complex neer zetten.

Omdat een uitbreiding van het aantal m2 voor bewegingsonderwijs wel noodzakelijk is werd een alternatief plan van de NAP, om in het centrum van Poortugaal een faciliteit met een dubbele gymvloer te bouwen die past binnen het dorpse karakter van Poortugaal met veel sympathie ontvangen. Zeker omdat deze faciliteit van een ´verborgen´ sportzaal ook ruimte biedt aan aanverwante activiteiten zoals een sportmasseur, klein zelfstandige winkels en dergelijke. Dit zou mogelijk een boost aan de kern kunnen geven die nu gekenmerkt wordt door leegstand en leegloop.

Daarnaast wil de NAP ook verdere duidelijkheid over het sportbeleid binnen Albrandswaard en de bedragen en subsidies die nu aan de diverse sporten worden uitgegeven. Omdat er geen overzicht is willen wij graag inzicht in of dit in redelijkheid gebeurd. Hierover zijn al vragen bij het college neergelegd.

De avond werd afgesloten met een oproep aan alle aanwezigen om a.s maandag en dinsdag de raadsvergaderingen bij te wonen als dit plan ter sprake komt en zo nodig te vragen om inspreektijd. Verder werden de aanwezigen gewezen op een standaard bezwaarschrift dat van de website van de NAP te downloaden is.

Afgesproken is dat wij als NAP de vinger aan de pols blijven houden en de bewoners van alle ontwikkelingen zullen informeren via de website of onze nieuwsbrief.

[DISPLAY_ACURAX_ICONS]

Tags: , , , , , , ,

Beheerder

Beheerder

Top