Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen Albrandswaard. Een verbinding die steeds moeilijker te maken is omdat steeds vaker geluisterd wordt naar de mensen die het hardste roepen en makkelijk punten willen scoren. Veel andere inwoners worden daardoor niet gehoord of hun mening wordt ondergesneeuwd.

Ook het leggen van verbinding tussen de inwoners van de gemeente en de lokale politiek staat onder druk. Veel mensen raken het vertrouwen kwijt in wat er binnen de gemeenteraad gebeurd. Dat vertrouwen willen we herstellen.

Poortugaal, Rhoon en Portland hebben alle drie hun eigen identiteit. Zij vormen ook samen een gemeente met duidelijke onderlinge banden, bijvoorbeeld in de vorm van een levendig verenigingsleven. De NAP vindt het belangrijk dat alle drie de kernen gelijkwaardig binnen de gemeentegrenzen staan en dat alle bewoners gehoord worden. We gaan graag het gesprek aan zodat elke inwoner zijn mening kan geven en wij als lokale politieke partij hier mee aan de slag kunnen. Wij doen geen beloftes die we niet waar kunnen maken.

De NAP wil van Albrandswaard de duurzame, gezonde en sociaal betrokken gemeente maken die het verdient te zijn.

In ons verkiezingsprogramma hebben we vijf belangrijke thema´s benoemd waar we ons de komende vier jaar voor gaan inzetten.

Programma lezen / downloaden

Beheerder

Beheerder

Top