Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Vragen Kapelpad aan de wethouder.

Mondelinge vragen voor de raad van 13 januari 2020

Onderwerp: Kapelpad.
Opsteller: R.A. steger.
Datum: 20 december 2019
 1. Graag overhandiging van het onderzoeksrapport/BBV van de afdeling Vergunningen uit 2017 dat leidde tot de conclusie dat het pad niet openbaar zou zijn.
 2. Wat is de reden dat mondelinge vragen beantwoord worden d.m.v. een Rib?
 3. Waarom krijgt de raad nog zoveel extra informatie zo kort, 4 uur, voor de geplande besluitvorming?
 4. Hoe kan het dat de rechter oordeelt dat het pad openbaar is, dat de wethouder toegeeft dat het openbaar is, maar dat in het voorstel toch staat dat het college het pad niet als openbaar ziet. Hoe verklaart u dit? Er is immers voor de rechtbank aangetoond dat het pad al jarenlang openbaar toegankelijk was voor een ieder.
 5. De gemeente is niet tegen de uitspraak in beroep gegaan, handhaaft echter niet conform het besluit van de rechtbank, waarom niet?
 6. Bij argument 1.2 in het raadsvoorstel staat dat bij onttrekking van het Kapelpad aan de openbaarheid de alternatieve looproutes naar de Dorpsstraat 22 tot 50 meter zijn. In werkelijkheid is dit 140 en 200 meter. Heeft de gemeente deze afstanden zelf opgemeten ? Zo ja hoe verklaart u dit verschil?
 7. Is ten tijde van het verlenen van de omgevingsvergunning geen waarschuwing afgegeven door een ambtenaar van de gemeente aan het regieteam of de toenmalige wethouder ruimtelijke ordening dat het om een openbaar pad ging?
 8. Bij argument 1.4 in het raadsvoorstel staat dat het openbaar houden van het Kapelpad een inbreuk is op de privacy van fam. Van Den Berg. Tijdens de raadsvergadering van 16 December JL verklaarde Dhr. Mons dat er dagelijks 40 tot 60 personen over zijn ( niet openbaar ) tuinpad lopen om van de Achterweg naar de Dorpsstraat en terug te wandelen. Wat is het verschil tussen de privacy van fam. Van Den Berg enerzijds en de privacy van Dhr. Mons anderzijds dat het college dit als argument aanvoert?
 9. Als de gemeente geen partij is geweest tijdens de verkoop van de voormalige kapel, op welke gronden kan de fam. Van Den Berg een schadeclaim indienen bij de gemeente zoals vermeld staat in het raadsvoorstel bij de argumenten 1.5?
 10. Waarom is het Kapelpad specifiek ingekleurd als zijnde pad dat her bestraat moest worden op de tekening die ingediend is bij de stadsregio voor de aanvraag van de herinrichting van centrum Poortugaal?
 11. Is de parkeerplaats aan de Achterweg niet speciaal aangelegd voor de bezoekers van het centrum van Poortugaal?
 12. Welke kosten heeft de gemeente al gemaakt en welke kosten kunnen we nog verwachten in het dossier Kapelpad?
 13. Zijn er claims te verwachten of al ingediend inzake het dossier Kapelpad?
 14. Zijn er tussen de raadsvergadering van 16 december 2019 en de raadsvergadering van 13 januari 2020 nog gesprekken gevoerd met Dhr. Mons of de Fam. Van Den Berg of zijn deze ingepland? Zo ja wie heeft deze gesprekken gevoerd en wat was hiervan de uitkomst?
 15. Bijgesloten bij RIB 89164 zat een brief d.d. 5 November 2018 van Dhr. Oosterveen. Is de verklaring van Dhr. Oosterveen, onder ede, in de rechtbank hetzelfde als in de brief van 5 november 2018?

Download als PDF

Namens de NAP fractie R.A.Steger

Beheerder

Beheerder

Top