Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Het Kapelpad, hoe zit dat nu?


  • Richard Steger –

Het Kapelpad in Poortugaal is een historisch pad dat al sinds jaar en dag voor eenieder toegankelijk is om van de Achterweg naar de Dorpsstraat en terug te komen.

De oude kapel is een paar jaar verkocht en inmiddels heeft de nieuwe eigenaar het pad afgesloten voor de bezoekers van het centrum van Poortugaal. Het college van B&W wil nu het Kapelpad “onttrekken aan de openbaarheid” kortom de eigenaar van het pad toestaan om het pad gesloten te houden. Argumenten als privacy en de beperkte afstand om om te lopen worden in de strijd gegooid om het voor elkaar te krijgen. Echter heeft de rechter in een uitspraak al vastgelegd dat het pad openbaar is, gelet op de diverse getuigenverklaringen in de rechtbank. Ondanks deze uitspraak blijft het college van B&W proberen om het pad definitief te sluiten.

In 2015 is het pad opnieuw bestraat met subsidie van de stadsregio, het hele centrum van Poortugaal is toen aangepakt met subsidie van de stadsregio. Maar zegt de wethouder de gemeente heeft het pad nooit onderhouden en het staat ook niet op onze wegenkaart, dus voor ons is het niet openbaar. Dat het Kapelpad een rechtstreekse verbinding is tussen de parkeerplaats op de Achterweg en de Dorpsstraat wordt door het college van B&W gemakshalve even vergeten. Dat de parkeerplaatsen aan de Achterweg speciaal zijn aangelegd om de bezoekers van het centrum van Poortugaal de ruimte te geven om hun auto te parkeren, en dat diezelfde parkeerplaats ook in 2015 opnieuw is ingericht en bestraat wordt ook gemakshalve even vergeten.

De NAP heeft al meerdere kritische vragen gesteld aan de wethouder maar deze was niet in staat om de vragen fatsoenlijk en oprecht te beantwoorden. Hij kwam herhaaldelijk met hetzelfde, op voorhand opgeschreven, antwoord en draaide om de kern van het probleem heen.

Op 20 december 2019 heeft de NAP opnieuw 15 vragen opgesteld en naar de wethouder gestuurd. We zijn benieuwd of hij op de raadsvergadering van 13 januari 2020 in staat is om fatsoenlijk, direct en oprecht de vragen te beantwoorden. Het kan en mag niet zo zijn dat het Kapelpad permanent wordt afgesloten, de NAP blijft zich inzetten voor een fatsoenlijk bestuur en een toegankelijk centrum van Poortugaal

Beheerder

Beheerder

Top