Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Moeras van tegenwerking

Moeras van tegenwerking

De pandemie is een jaar oud en veel horecagelegenheden doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. Wij vinden dat je dan als overheid niet achter kan blijven.

Daarom kwamen we maandag 1 maart 2021 met de motie Help de Horeca. Hierin vragen we de gemeente om mee te denken met de Horeca, creatieve oplossingen te zoeken en de leges van de exploitatievergunningen een jaar kwijt te schelden.

Let wel: een motie is een verzoek aan het gemeentebestuur. Daarmee geeft de gemeenteraad een opdracht aan de wethouder om in een bepaalde richting in actie te komen. In dit geval was de richting het steunen van de Horeca. Reik ze de helpende hand in plaats van een dichte deur. Wat kan daar op tegen zijn?

Helaas strandde ons simpele voorstel op botte tegenwerking. En dan bedoelen we niet politieke meningsverschillen.

We hebben het over een parade van mitsen en maren. Het college doet toch al heel veel? Waarom niet alle ondernemers helpen? Waarom niet alleen de ondernemers die problemen hebben in Den Haag? Waarom geen maatwerk want sommige horeca gaat het voor de wind? Wat gaat het allemaal kosten? Is het wettelijk wel toegestaan? We moeten de boekhandels (sic) helpen, of het Hof van Poortugaal (sic), en gelukkig gaan de kappers weer open.

Geen spoor van een gezonde, welwillende samenwerking om Albrandswaard vooruit te helpen. Je zou er haast aan wennen. Uiteindelijk gebruikte de wethouder de gelegenheid om zijn ambtenaren te bejubelen. Wie hun telefoonnummer nog niet kent, mag hem persoonlijk bellen. Natuurlijk maken wij hier niet zijn persoonlijke 06-nummer openbaar.

We gaan ervan uit dat hij vandaag nog persoonlijk in actie komt om een plan te verzinnen. We blijven ook bij onze oproep: in bijzondere tijden hoort het gemeentebestuur ook bijzonder zijn best te doen. Werk mee in plaats van tegen!

PS

Ook een constructief voorstel van GroenLinks om het oplaten van ballonnen in de APV te verbieden haalde het niet. Dat is jammer, want het zou veel dierenleed en -levens schelen. Oplaatballonnen komen immers terecht in de natuur. In vogelmagen. FRANS vulde nog aan dat ze ook een gevaar vormen voor rieten daken en houten gebouwen. Ballonen horen binnen. Maar ook dit liep vast in een moeras van onwil: volgens een meerderheid van deze gemeenteraad behoeft de modelverordening van de VNG voor Albrandswaard geen enkele verbetering.

Het zou mooi zijn als fracties de energie waarmee tegenwerpingen worden gezocht zou steken in samenwerking om Albrandswaard te versterken.

Tags:

Jacqueline de Leeuwe

Jacqueline

Top