Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Help de horeca

Help de Horeca

De NAP denkt graag mee over manieren om de plaatselijke Horeca te steunen. Dat is nodig want het zijn zware tijden en de tegemoetkomingen onvoldoende.

De Horeca moet zich in bochten wringen om het hoofd boven water te houden. Daarin worden vaak noodgedwongen creatieve oplossingen gevonden. Veel Horeca ondernemers kijken om naar een andere bron van inkomsten of zetten alle zeilen bij om hun gasten te kunnen blijven bedienen.

De NAP wil dat de gemeente Albrandswaard er alles aan doet om te helpen. Het kan niet zo zijn dat tegenover alle inzet en creativiteit een onbuigzame gemeente staat die vasthoudt aan regels die zijn verzonnen in een andere tijd. Denk mee, help waar het kan en reken een jaartje geen leges.

In de raadsvergadering van 1 maart dienen we een motie in. Ook de rest van het jaar denken we graag mee over wat de gemeente kan betekenen. Vind ons en spreek ons aan op Facebook, Twitter of Instagram.

Tags: ,

Richard Steger

Richard

Top