Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

De NAP maakt zich zorgen over de polder ten westen van Poortugaal. Hier ligt sinds een tijdje een slipdepot dat het mooie, eeuwenoude landschap verpest. De oude structuur van slootjes en weiden is naar de vaantjes. Voor zover wij weten zijn de omwonenden nooit op de hoogte gesteld van deze ingreep in hun woonomgeving. Zoals goed te zien is op de foto’s brengt het slipdepot flinke vervuiling van grond en oppervlaktewater mee […]

Druk bezochte info avond van de NAP in de Brinkhoeve tegen de bouw van een nieuw Sportcomplex bij de Schroeder van der Kolklaan.  Op donderdag 9 april j.l. heeft de NAP een informatieve avond georganiseerd voor de bewoners van de Schroeder van der Kolklaan en de Albrandswaardsedijk met betrekking tot de voorgenomen bouw van een 2200m2 groot sportcomplex met korfbalvelden en parkeerplaatsen in de polder. Na een intensieve flyer actie om de […]

Het voornemen is aangekondigd op de gemeentepagina in de Schakel van 6 november 2014. Hier wordt gevraagd om een reactie, er is geen sluitingstermijn. De NAP is tegen het plan. Wij willen niet dat er in de polder gebouwd wordt. Bovendien is de nieuwe hal onnodig, veel te duur en ongeschikt voor schoolgym. Een voorbeeld van een reactie vindt u hier onder. Veel van deze bezwaren beginnen nu ook door te dringen […]

De Johannapolder is een rustige, groene strook langs de oever van de Oude Maas waar de natuur grotendeels haar gang mag gaan. Wandelaars en fietsers genieten er van de rust. Nu is er een nieuw bestemmingsplan in de maak. Het is de bedoeling dat er meer recreatie komt, en meer bebouwing ten behoeve van recreatie. De eigenaar van de grond, het NRIJ (Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde), trekt tonnen uit voor het opknappen […]

Top