Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Vervuiling in de polder

De NAP maakt zich zorgen over de polder ten westen van Poortugaal. Hier ligt sinds een tijdje een slipdepot dat het mooie, eeuwenoude landschap verpest. De oude structuur van slootjes en weiden is naar de vaantjes. Voor zover wij weten zijn de omwonenden nooit op de hoogte gesteld van deze ingreep in hun woonomgeving.

Zoals goed te zien is op de foto’s brengt het slipdepot flinke vervuiling van grond en oppervlaktewater mee zich mee. We vragen ons af of het hier wel veilig is voor mens en dier.

Het lijkt erop dat het slibdepot op het gebied ligt dat na de laatste herindeling naar de gemeente Rotterdam is gegaan. Dit ontslaat het gemeentebestuur van Albrandswaard niet van de verantwoordelijkheid om op te komen voor het belang van inwoners en landschap. Daarom hebben we deze vragen  gesteld.

Tags: , , , , ,

Richard Steger

Richard

Top