Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Woningbouw Antes (reactie)

Woningbouw Antes Poortugaal

Ruim anderhalf jaar geleden is Antes Delta begonnen met het ontwikkelen van plannen om een nieuwe woonwijk ( 450 woningen ) op het terrein van Antes in Poortugaal te realiseren, en deze plannen zijn al vergevorderd. Het college van B&W gaf begin dit jaar, als beantwoording op vragen van de NAP over dit onderwerp, aan dat het ging om “prille plannen” en dat er nog van alles onderzocht moest worden. Diverse bewoners hebben zich verenigd en uiten hun zorgen over veiligheid, verkeersveiligheid, verkeersdruk, etc. Zorgen die begrijpelijk zijn gezien de ligging van het terrein, omgeven door polders en smalle dijkjes en de dagelijkse contacten die er zijn met patiënten.

De directie van Antes heeft begin dit jaar tijdens een bijeenkomst voor raadsleden de plannen enigszins toegelicht en de wens uitgesproken om dit SAMEN met de gemeenteraad te willen doen; de keuze was aan de gemeenteraad.  Antes wil deze plannen graag realiseren om met de opbrengst van de woningverkoop het onderhoud van het terrein te financieren.  De omwonenden waren en zijn nog niet betrokken door Antes. De onderzoeken van de gemeente naar veiligheid, fysieke omgeving etc. zijn net opgestart, de omwonenden worden daar deze maand bij betrokken.

Echter werd ik als raadslid vandaag geconfronteerd met een brief waarin door het bestuur van Parnassia groep waar Antes deel van uitmaakt, een opmerkelijk dreigement geuit wordt:

Wat heeft uw voorkeur: een reguliere woonwijk op het terrein van Antes dan wel een verdere uitbreiding van patiënten huisvesting?”

Wat de NAP betreft is het schandalig en ondenkbaar dat een gemeente op deze wijze gechanteerd en voor het blok gezet wordt door een zorgaanbieder om zijn financieringsplannen te realiseren. Ze behoren rekening te houden met de belastbaarheid van een gemeenschap, met de fysieke omgeving, de voorzieningen zoals scholen, huisartsen en kinderopvang etc. De gemeente gaat over de inrichting binnen de gemeentegrenzen en weegt daarin af wat waar het beste past en wat mogelijk is. Zowel met woningbouw als met uitbreiding van patiënten huisvesting ontstaan waarschijnlijk dezelfde problemen: verkeersveiligheid en verkeersdruk op smalle dijken en toegangswegen die hiervoor niet zijn aangelegd. Om nog maar niet te spreken van het gebrek aan aandacht van Antes voor omwonenden, wat ze met deze opstelling nog maar eens heel duidelijk benadrukken. Wanneer ze die communicatie straks nog over meer patiënten moeten gaan doen (van andere zorgaanbieders) of aan nog meer omwonenden als er een nieuwe wijk komt, dan is dat op zijn zachtst gezegd een uitdaging.

Wanneer Antes de zorg die ze levert niet kan bekostigen, dan is dat iets om uit te vechten met het Ministerie. Het kan niet zo zijn dat de lokale overheid en lokale bewoners de dupe moeten worden van een alternatieve financieringsdrift van een zorginstelling. Antes probeert hier een keuze uit twee te forceren en staat niet open voor een ‘nee’. Terwijl gemeente en omwonenden nog open stonden voor allerlei opties – het onderzoek is net gestart – en enkel alle zorgen en aandachtspunten meegenomen willen zien worden in dat onderzoek, legt Antes hiermee bloot hoe zij te werk gaat: het gaat om Antes en geld voor Antes, en als ze het niet langs de juiste weg krijgen – via de zorgtarieven –  dan maar over de rug van deze gemeente en zijn inwoners.

Richard Steger, Fractievoorzitter NAP

Tags: , ,

Beheerder

Beheerder

Top