Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Motie om overlast van de Go scooters te beperken verworpen

Ondanks de vele meldingen van overlast die men ondervindt van de hinderlijk geparkeerde en soms gevaar opleverende situaties zag de wethouder nu (nog) geen noodzaak om dit te inventariseren.

Tags: , , , ,

Beheerder

Beheerder

Top