Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Woningbouw Antes terrein

Geacht College
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende
Op dit moment is de Gemeente Albrandswaard voorbereidingen aan het treffen voor het houden
van een aantal onderzoeken m.b.t. de wenselijkheid van het realiseren van reguliere woningbouw
op het Antes-terrein
Ons bereiken steeds vaker berichten dat het onderzoek zich toespitst op de vraag of omwonenden
en andere belanghebbenden dit wel of geen goed idee vinden

Download of lees hieronder de hele brief

Origineel downloaden :
https://is.gd/ipOTwP
Tags: , ,

Beheerder

Beheerder

Top